Jdi na obsah Jdi na menu
 


Praktická škola

V chotěbořské škole jsou otevřeny dva obory středního vzdělání: praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá.

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

- roční studium (v určitých případech lze prodloužit až o dva roky)

- pro žáky s mentálním postižením (SMR)

- v odborných předmětech se zaměřujeme na přípravu pokrmů, zahradnické a domácí práce a na práci v keramické dílně

- v teoretickém vyučování se snažíme s žáky udržovat znalosti získané v základní škole, popř. je dále rozšiřujeme - a to zejména v oblastech využitelných v praktickém životě

- vedeme žáky k co největší samostatnosti.

Kapacita praktické školy jednoleté je 14 studentů.

Vzdělávání probíhá podle oboru vzdělání 78-62-C/01 praktická škola jednoletá.

Povinné předměty:

Český jazyk *         Práce na zahradě *              Výchova ke zdraví *

Občanská výchova *     Matematika      Hudební a pohybová výchova      

Práce s počítačem      Práce v domácnosti *        Příprava pokrmů *    

Keramické práce          Výtvarná výchova             Svět kolem nás *

Rodinná výchova *           Tělesná výchova

Předměty označené * jsou součástí závěrečné zkoušky.

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

- dvouleté studium (v určitých případech lze prodloužit až o dva roky)

- pro žáky s mentálním postižením (LMR - SMR)

- v odborných předmětech zaměřeno na přípravu pokrmů, zahradnické a domácí práce a na práci v keramické dílně.

- v teoretickém vyučování se snažíme s žáky udržovat znalosti získané v základní škole, popř. je dále rozšiřujeme - a to zejména v oblastech využitelných v praktickém životě

- vedeme je k co největší možné samostatnosti.

Kapacita praktické školy dvouleté je 14 studentů.

Vzdělávání probíhá podle oboru vzdělání 78-62-C/02 praktická škola dvouletá.

SPÁDOVOST

Díky internátu a dobré dostupnosti máme žáky nejen z kraje Vysočina, ale i z Pardubického kraje.

na-karlove-moste-5.jpg

PROSTORY PRO VÝUKU

Pro výuku nejen odborných předmětů jsou využívány nové učebny v budově školy - počítačová učebna, výtvarný ateliér, cvičná kuchyně, cvičný byt, dílny, učebna domácích prací, tělocvična, snoezelen místnost, keramická dílna a také školní zahrada.

 

Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše        o dva školní roky (§ 16 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

Co žáky čeká?

 • do výuky je zařazováno mnoho projektových dnů - jak v rámci školy, tak v rámci třídy;
 • ve škole probíhá pravidelně canisterapie - i té se my občas účastníme;
 • snažíme se prezentovat naši práci na veřejnosti formou výstav;
 • ke každému žákovi přistupujeme individuálně a pokračujeme v rozvoji jeho schopností a dovedností;
 • v určitých případech vypracujeme individuální vzdělávací plán;
 • vzděláváním směřujeme  k dosažení maximálně možné socializaci jedince;
 • jezdíme do havlíčkobrodského bazénu se slanou vodou;
 • zaměřujeme se na zlepšení sebeobsluhy a samostatnosti, na vytvoření pracovních návyků, manuální zručnosti, trpělivosti a kladného vztahu k práci;
 • při výuce upřednostňujeme rozvoj komunikačních schopností                               před encyklopedickými znalostmi;
 •  poskytujeme služby školního výchovného poradce;
 • spolupracujeme s místními organizacemi, orgány státní správy a s poradenskými pracovišti.

                           zz.jpgcanisterapie--1-.jpg

      

Až student školu dokončí...                     

 • bude samostatnější.
 • bude se lépe uplatňovat v chodu domácnosti (pomáhat těm, kteří se o něj starají, např. mýt nádobí, připravit večeři, vytřít...).
 • může se uplatnit na různých pracovištích jako pomocný pracovník (např. mýt nádobí, uklízet, doplňovat zboží...).
 • má možnost zaměstnání v chráněné dílně (tkaní, výroba keramiky...) nebo              v sociálně-terapeutické dílně (např. v o.s. Benediktus v nedalekém Modletíně).
 • může si podat přihlášku na další typ střední školy - např. obor na OU (pomocné kuchařské či zahradnické práce).

Třídní učitel i výchovný poradce vždy rádi s dalšími možnostmi poradí i pomohou. I my totiž máme radost, když vidíme naše studenty, že se po škole platným způsobem zapojili       do společnosti.

Ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými předpisy.

Závěrečná zkouška probíhá v budově školy – v učebně pro teoretické vyučování a v odborných učebnách školy, popř. na školním pozemku. Zkouška se skládá ze dvou částí:

Praktická zkouška z odborných předmětů (1. den) – vylosuje se jeden ze tří oborů (práce       na zahradě, příprava pokrmů nebo práce v domácnosti), z nějž poté všichni žáci konají praktickou zkoušku. Její konkrétní zadání každému z žáků přidělí zkoušející učitel.

Teoretická zkouška z odborných předmětů (2. den) – má formu ústního zkoušení, obsahuje 20 témat, z nichž si žáci jedno vylosují. Čas na přípravu trvá nejméně 15 minut a zkouška nejdéle 15 minut.

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

Uplatnění absolventa                img_3155.jpg

Absolventi praktické školy jednoleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např.ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.