Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty

Projekt "Mobilita žáků"

Mobilita žáků

Škola se přihlásila do grantového řízení nadace ČEZ Oranžové schody se svým projektem Mobilita žáků. Cílem tohoto programu je podpora bezbariérových úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům začlenění do výuky. Škola získala příspěvek 400 000,-Kč. Tento příspěvek bude použit na instalaci stropního zvedacího a asistenčního systému, který usnadní manipulaci s imobilními a částečně imobilními žáky ve škole.

V prvním týdnu měsíce červenec proběhne ve škole instalace stropního zvedacího a asistenčního systému Roomer. Ve VZ malého rozsahu zvítězila firma ERILENS s.r.o.,Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč. Celková hodnota zakázky je 446 642,00 Kčvčetně DPH.

Na tuto zakázku škola získala příspěvek 400 000,- Kč od nadace ČEZ, zbývající částka 46 642,- Kč bude zaplacena z FI školy.

___________________________________________________________________

Projekt "Technické dovednosti - lepší uplatnění v životě"

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

Projekt Technické dovednosti - lepší uplatnění v životě je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt probíhá na naší škole od 1.září 2015 a bude ukončen 31.prosince 2015.

Cílem klíčové aktivity tohoto projektu byl rozvoj technického vzdělávání žáků na základních školách - formou vytváření žákovských výrobků. V neposlední řadě k tomuto tématu patřila aktivita, která byla použita na nové vybavení školní dílny nářadím, na rozvoj dovedností a zkušeností učitelů včetně jejich dalšího vzdělávání v oblasti práce s různými  technickými materiály.

Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Aktivita byla realizována v hodinách pracovního vyučování. Žáci vyráběli jednoduchou poličku, budku pro ptáky, ozdobný obal na květináč, dětskou hračku – mašinku. Všude bylo jako výchozí materiál použito dřevo. Pro práci byly žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku, popisem postupu práce a materiál, ze kterého se vyrábělo. V průběhu práce byl podporován rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Žáci se dozvěděli vše o používaném materiálu, k čemu se dá ještě použít a jak správně naložit s odpadem, jaké nářadí se používá a jak se s ním správně pracuje. Z postupu práce na jednotlivých výrobcích byl pořizován fotografický záznam a každý žák si vytvořil žákovské portfolio, které obsahovalo i sebehodnocení žáka a hodnocení ze strany učitele. Žáci se naučili samostatně pracovat v dílně, používat příslušné nářadí a náčiní nutné k výrobě jednotlivých výrobků.

___________________________________________________________________

Projekt "Znalost jazyků - nejlepší klíč do světa", r.č. CZ 1.07/1.1.00/56.0159

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

Projekt "Znalost jazyků - nejlepší klíč do světa" je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Projekt probíhá na naší škole od 1.srpna 2015 a bude ukončen 31.prosince 2015.

V rámci projektu budou probíhat klíčové aktivity:

 • čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • zahraniční jazykový kurz pro učitele - krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí vedoucí ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů

Čtenářské dílny

V rámci projektu Znalost jazyků - nejlepší klíč do světa probíhal na naší škole projekt čtenářských dílen, dílen, který byl zahájen 1. 8. 2015 a ukončen 31. 12.2015. Podpořeni byli žáci 4. a 8. ročníku. Jeho cílem bylo vzbudit u dětí zájem o literaturu a tento zájem podporovat. Díky zapojení se do projektu je naše školní knihovna obohacena o hezké knihy a čtečky. Všechny zakoupené materiály jsme v rámci čtenářských dílen využili. Při každé dílně jsme se řídili tematickým plánem, který jsme vypracovali až do konce školního roku. Hodně času strávili žáci výběrem literatury a na samotné čtení se velmi těšili.

Ke čtení knih přistupovali velmi zodpovědně právě proto, že si je sami mohli vybrat. V některých čtenářských dílnách žáci používali čtečky, které jsou vhodnou alternativou knih. Čtečky se osvědčily hlavně u slabších čtenářů, protože lze použít zvětšení textu. V průběhu čtenářských dílen se žáci aktivně zapojili do práce. Někteří četli stále stejnou knihu, jiní preferovali čtečku nebo knihy střídali. Tento projekt byl přínosem pro výuku českého jazyka – hlavně čtení a žáci získali lepší vztah k literatuře a k českému jazyku vůbec. Tento vztah je třeba neustále rozvíjet a upevňovat. To je smyslem čtenářských dílen a teprve budoucnost ukáže, zda k tomu čtenářské dílny alespoň trochu přispěly.

___________________________________________________________________

Projekt "Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina CZ.1.07/1.1.00/53.0014"

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

V letošním školním roce je naše škola jako jedna z partnerských škol zapojena do projektu Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina, jehož hlavním cílem je seznámit žáky s pozitivním významem zdravého životního stylu. V rámci jednotlivých klíčových aktivit se budeme věnovat následujícím tématům:

 • zdravý životní styl
 • zdravá výživa
 • hygiena potravin
 • ovoce a zelenina
 • pohyb
 • stres a pohoda
 • prostředí, ve kterém žijeme
 • závislosti
 • úrazy

___________________________________________________________________

Projekt "Sněhuláci pro Afriku"

Snehuláci pro Afriku

V letošním školním roce se naše škola zúčastní charitativní akce s názvem Sněhuláci pro Afriku určené na získání finančních prostředků, které budou použity na převoz jízdních kol pro děti do Gambie.

Celá akce bude záviset především na sněhových podmínkách, pravděpodobně však proběhne v průběhu prosince či ledna. V předem oznámený den se budou na všech zapojených školách stavět sněhuláci. Startovné za jednoho sněhuláka představuje 50 Kč, vybranou částkou bude podpořena organizace Kola pro Afriku. Ze všech sněhuláků pak bude veřejným hlasováním zvolen absolutní vítěz.

Snehuláci pro Afriku

 

 

___________________________________________________________________

Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt poskytne žákům širokou a kvalitní nabídku dostupných terapeutických služeb odborníků v oblastech psychologické, logopedické, rehabilitační, fyzioterapeutické a speciálně pedagogické. Mělo by tak dojít ke zlepšení komunikačních schopností a sociálních dovedností žáků, k rozvoji hrubé a jemné motoriky a manuálních dovedností. Žáci by měli umět pochopit a zvládat svoje emoce a nálady, vhodně vystupovat v kolektivu a na veřejnosti. Součástí projektu je i zajištění činnosti asistentů pedagoga a výměna zkušeností a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků a jejich asistentů.

A co konkrétně naše žáky čeká? Na co se mohou těšit? Budou se účastnit plaveckého výcviku, muzikoterapeutických a canisterapeutických kurzů, ve škole bude své služby poskytovat logoped, fyzioterapeut a psycholog. Pod vedením proškolených pedagogů vznikne dramaterapeutický kroužek a kroužek tradičních řemesel, kde se mj. naučí smaltování, pletení z pedigu, drátování a práci s keramickou hlínou.

Projekt začne 1. dubna 2013 a skončí 31. ledna 2015.

bar_logolink.png

 


Přírodní zahrada

„Přírodní zahrada“ je název projektu, který se naší škole podařilo získat z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a probíhá od 1. 2. 2013 do 31. 4. 2014. Zaměříme se v něm na pozemek kolem internátu školy, který je v současnosti využíván k výuce pěstitelství, k odpočinkové i sportovní činnosti. Rádi bychom z něj udělali živou přírodní učebnu, která by byla využitelná ve všech vyučovacích předmětech. Zahrada bude sloužit nejen žákům, ale i mnoha různým druhům menších živočichů – v divokém koutku, v hmyzích domečcích, v ptačích budkách, ve slunné skalce, na barevné louce i v kvetoucích keřích – tam všude budeme pozorovat život. Těšíme se i na stavby z vrbových proutků, které doplní herní prvky současné zahrady. Většinu prací spojených s budováním přírodní zahrady budou vykonávat žáci a pedagogové školy, pouze prořez stromů zajistí odborníci. Záchytný systém na dešťovou vodu, mulčování, zelené hnojení i kompostování – to jsou činnosti, kterými chceme žáky naučit, jak obhospodařovat zahradu bez velkých nákladů a v souladu s přírodou.

 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

 

 

 


EU peníze školám

Základní škola a Praktická škola Chotěboř je zapojena do výzvy EU peníze školám (EUpenizeskolam.cz)

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”

 

 

 

 


 

Projekt „Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř“ – „Žiji, tedy jsem“

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Projekt je na základě analýzy a vyhodnocení současné situace zaměřen na zkvalitnění velice aktuální environmentální výuky.

Projekt bude u dětí podněcovat aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí a tím přispěje k utváření jejich zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí. Návštěvy ZOO, ekofarmy, čističky odpadních vod, lesa, přírody jsou nejen zábavné a poučné, ale často silně působivé na city dětí. Všechny prožitky se následně odrazí i v dalších činnostech, v hudební výchově, ve výtvarné činnosti a při práci s přírodními materiály děti objeví i tvůrčí uspokojení.

Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“       Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“      Fotografie z projektu – „Žiji, tedy jsem“

Konkrétním přínosem je zajímavější a netradiční způsob výuky bližší žákům, získání nových přístrojů, získání přírodní učebny, kde bude možnost teoretické poznatky ověřit v praxi.

Celý projekt byl zahájen 1. listopadu 2009 a ukončen 31. května 2012.

Projekt “Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ A PŠ Chotěboř”